(Kaasag)                                                                                                                1

                                                                                                                                                                                                                       

                                          (Daig)                                                                                            (Waaddaan)

  Tekkok (hama wahdaan k bakas nabothag eshe ay sara aas rok kanag bothag)   (ay paima janag beeth) 

                                       (Sapth)                                                                                                     (Theech)

                                    

                                                                                             (Mashq)

Links of Balochi Websites:

www.baask.com

www.balochwarna.com

www.balochvoice.com

www.baloch2day.com

 www.baloch.org

www.balochistan.org

www.balochistanlibration.org

 www.bso-na.org

www.balochistaninfo.com

www.dailytawar.com 

www.estoon.tk

 www.eurobaluchi.com

www.geocities.com/balochdaily/

www.gwank.org      

www.hobaloch.com          

 http://ostomaan.org   

 www.radiobalochi.org        

www.sarmachar.org

www.thebaluch.com

 Home    Birds    Animals     Foods    Trees    Others       Contact us